Ruimtelijke ordening

Ruimte is een schaars goed. We moeten er dan ook zuinig mee omspringen. De gemeente moet erop toezien dat er voldoende ruimte is om (betaalbaar) te wonen, te werken, te ondernemen, te zorgen, ons te ontspannen en te verplaatsen, zowel vandaag als in de toekomst.

  • een aangename woonomgeving
  • open ruimte
  • ruimtelijke planning
  • inspraak en transparantie

Nieuws over dit onderwerp

Persbericht NV-A Beveren

Met bijna 5 miljoen euro extra investeringsbudget krijgt de gemeente Beveren dankzij het nieuwe Vlaamse regeerakkoord één van de hoogste investeringstoelage van Vlaanderen. De Vlaamse gemeentebesturen …

Alternatief project havenuitbreiding

Minister Weyts heeft in constructief overleg een alternatief uitgewerkt waarin Doel en Ouden Doel  een nieuwe toekomst kunnen krijgen. Tegelijkertijd wordt de nodige ruimte gecreëerd voor de toekomst …