Persbericht NV-A Beveren

Op 3 oktober 2019, over deze onderwerpen: Onderwijs, Openbare werken, Ruimtelijke ordening

Met bijna 5 miljoen euro extra investeringsbudget krijgt de gemeente Beveren dankzij het nieuwe Vlaamse regeerakkoord één van de hoogste investeringstoelage van Vlaanderen.

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Beveren betekent dat concreet 4.988.669 euro.

Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: De nieuwe Vlaamse regering geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam N-VA 1e schepen Filip Kegels van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomend financiering blijft ook het gemeentefonds een belangrijke inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien. Niet onbelangrijk voor de gemeente Beveren die het op het gebied van het gemeentefonds steeds moet afleggen tegen de centrumsteden in Vlaanderen. De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan de steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen. "Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen", verduidelijkt 1ste schepen Filip Kegels. 

In een complex bestuurbare gemeente met 8 deelgemeenten, een groot havengebied, de verstedelijking van Beveren en Melsele, de mobiliteit uitdagingen, en behoud van de nog open ruimte zijn alle middelen welkom. Terwijl de afgelopen jaren de lokale besturen vooral de dupe waren van maatregelen krijgen we nu extra middelen. 

" Met dit geld kunnen we nog extra investeringen voorzien die normaal niet in de meerjarenplanning staan.” N-VA Beveren wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in veiligere fietspaden, veilige wegen, betere toegankelijkheid voor senioren en mindervaliden, groenere omgeving en behoud van open ruimte, en de nodige investeringen in ons onderwijs dat ook steeds verder groeit. 

Ook de nodige infrastructuur investeringen die niet de bevoegdheid zijn van de gemeente Beveren zullen de komende jaren verder uitgevoerd worden. We zijn de nieuwe Vlaamse regering dan ook zeer dankbaar voor deze inspanningen voor de gemeenten en steden, aldus schepen Kegels.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is