Sociale zaken

N-VA pleit voor een geïntegreerd lokaal sociaal beleid waarbij iedereen zonder onderscheid een gelijke toegang krijgt tot het recht op een menswaardig leven.

Via de uitbouw van de informatie- en dienstverlening naar groepen met een verhoogd risico op zorg zoals senioren, alleenstaanden en alleenstaande ouders, personen met een beperking en allochtonen wordt verhinderd dat fenomenen als armoede of vereenzaming uitgroeien tot uitzichtloze individuele nachtmerries. We streven naar een beleid dat gericht is op sociale insluiting en kwalitatieve zorg op maat van alle inwoners. Het is evident dat deze zorg en steun terecht komt bij diegenen die er nood aan en recht op hebben. Zij die misbruik maken van de regels jagen de samenleving onnodig op kosten en laten andere burgers voor die kosten opdraaien. Misbruiken moeten efficiënter opgespoord en bestraft worden.

Het “Sociaal Huis” wordt de spil van de informatie- en dienstverlening naar de inwoners van Beveren toe.

Nieuws over dit onderwerp

Opbrengst collectebus geschonken aan wzc Briels

Naar aanleiding van de Wereld Alzheimer Dag werd door de N-VA Beveren een cheque overhandigd van 500 euro aan het woonzorgcentrum Briels in Melsele. Het geld is een bijdrage voor de aankoop van een …

Babytheek

In het voorbije weekend hebben Debbie Vlaeminck  en Vincent Janssens vele babyspullen mogen afgeven aan de Babytheek Beveren. Jonge ouders én grootouders kunnen voor een bescheiden bijdrage voor een …

Buitengewoon Onderwijs

Er zijn grote noden in het buitengewoon onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert daarom een drietrapsraket die perspectief moet geven aan kwetsbare leerlingen en hun ouders. Ten …