Schepenen

Filip Kegels

Filip Kegels
Schepen van: groen- en natuurontwikkeling, milieu, energiebeleid, lokale economie en KMO, city marketing, markten en kermissen

Boudewijn Vlegels

Boudewijn Vlegels
Schepen van: stedenbouw en ruimtelijke ordening, woonbeleid, erfgoed kasteel Hof ter Saksen, linkeroever

Ingeborg De Meulemeester

Schepen van: cultuur, bibliotheken, intern preventiebeleid, emancipatiebeleid, ontwikkelingssamenwerking