Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Boudewijn Vlegels

Boudewijn Vlegels
Voorzitter MLSO, Voorzitter GeCoRo Beveren

Roger Heirwegh

Voorzitter Ibogem, Politieraadslid WaNo

Jens De Wael

Jens De Wael
Lid Raad van Bestuur Ibogem
Voorzitter Arrondissement Waas

Eveline Moortgat

Eveline Moortgat
Lid Directiecomité Huisvestingsmaatschappij
Lid Raad van Bestuur Huisvestingsmaatschappij

Johan Smet

Johan Smet
Voorzitter Erfpunt, Lid Directiecomité Huisvestingsmaatschappij, Lid Raad van Bestuur Huisvestingsmaatschappij, Politieraadslid WaNo

Dominique Tielens

Lid Raad van Bestuur Ibogem, Lid Raad van Bestuur Zorgpunt Waas, Lid Raad van Bestuur Interwaas, Politieraadslid WaNo

Filip Kegels

Filip Kegels
Bestuurslid en Ondervoorzitter Aangenaam Winkelen Beveren, Milieuraad, Unizo, Voka, Vereniging voor Openbaar Groen, Polder Land Van Waas

Lientje De Schepper

Politieraadslid WaNo

Davy De Belie

Davy De Belie
Lid Raad van Bestuur Huisvestingsmaatschappij

Vincent Janssens

Vincent Janssens
Secretaris Arrondissement Waas

Els Verheyen

Bestuur arrondissement waas