Woonbeleid

“Iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit in een behoorlijke woonomgeving, tegen betaalbare prijs en met woonzekerheid.” (Wooncode)

  • betaalbaar en aangenaam wonen
  • kwalitatieve verkavelingen
  • lokaal woonoverleg
  • woonloket/woonwinkel
  • woonkwaliteit

Nieuws over dit onderwerp