Persbericht : N-VA gewonnen voor een huisartsenwachtpost

Op 27 september 2012, over deze onderwerpen: Gezondheid

N-VA betreurt verdwijnen spoeddienst

Eerder pleitte N-VA Beveren voor de AED ( automatische externe defibrillator). Deze levensreddende toestellen bij hartfalen werden intussen in de deelgemeenten geplaatst.

N-VA betreurt het verdwijnen van de spoeddienst in Beveren. Overleg met de verantwoordelijken van de spoed van AZ Nikolaas wees uit dat de oprichting van een spoeddienst in Beveren niet realistisch is.

Wij zijn ons ervan bewust dat de bestaande wachtdiensten van de huisartsen tegemoetkomen aan een zekere nood aan hulp buiten de diensturen ( nacht en weekend). Via een centraal oproepnummer zijn deze steeds bereikbaar.

Volwaardige huisartsenwachtpost komt tegemoet aan ergste noden

Nochtans is N-VA Beveren gewonnen voor een echte huisartsenwachtpost. Deze wachtposten worden bemand door huisartsen en geven aan de arts de meest gunstige omstandigheden tot het uitvoeren van zijn medische taakstelling. De drempel voor de hulpbehoevende is ook aanzienlijk lager, daar het duidelijk is dat op die locatie er aan eerstelijnszorg wordt gedaan.

 Het lijkt ons logisch dat het initiatief hiertoe moet uitgaan van de artsen zelf. In dat geval moet het gemeentebestuur het gesprek aangaan en zorgen voor de nodige logistieke ondersteuning. Als het van N-VA Beveren afhangt zullen dergelijke initiatieven kunnen rekenen op uitgebreide steun.

Artsen in de eerste lijn zijn goed geplaatst om uit te maken of een klacht ernstig is, of thuisbehandeling mogelijk is, of eventueel toch doorverwijzing naar spoed nodig is.

Het moet duidelijk zijn dat de huisarts meer kan dan enkel een pleister leggen en hechtingen doen bij wondjes.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is