Erfgoed

N-VA hecht veel belang aan ons plaatselijk erfgoed. Dit volgt als vanzelf uit het respect dat wij opbrengen voor de plaatselijke gemeenschappen, met hun tradities, monumenten en gebouwen.

Het onroerend erfgoed is vaak erg kwetsbaar en verdient onze volle aandacht. Volgens onze definitie gaat het over monumenten of gebouwen die:

  • historisch ingebed zijn in een woonkern of landschap
  • mee het karakter bepalen van die woonkern of landschap
  • als waardevol worden ervaren

 

Nieuws over dit onderwerp

Hof ter Saksen wordt restaurant en hotel

Schepen Boudewijn Vlegels maakt twaalf jaar na de voltooiing van de buitenrestauratie werk van de binnenkant van het kasteel Hof Ter Saksen. Aan het project hangt een prijskaartje van 2,6 miljoen euro …