Bibliotheek

Volgens het decreet Lokaal Cultuurbeleid is de openbare bibliotheek “een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief op het vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De bibliotheek werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.”

De gemeentelijke bibliotheek moet verder uitgroeien tot een informatiecentrum dat voorgenoemde evoluties op de voet moet volgen.  

Nieuws over dit onderwerp

Feestelijke heropening OC Ermenrike

Op vrijdag 28 oktober  werd de culturele deelinfrastructuur van Kieldrecht, na een periode van verbouwingen, feestelijk heropend. Muzikale intermezzo's werden verzorgd door de Koninklijke harmonie …

Bibliotheek in de parochiekerk van Kallo

Een aannemer is gestart met verbouwingswerken in de kerk van Kallo. De gemeente gaat twee zijbeuken inrichten als bibliotheek. Er kunnen wel nog altijd eucharistievieringen plaatsvinden. Volgens …