Bibliotheek

Volgens het decreet Lokaal Cultuurbeleid is de openbare bibliotheek “een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief op het vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De bibliotheek werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.”

De gemeentelijke bibliotheek moet verder uitgroeien tot een informatiecentrum dat voorgenoemde evoluties op de voet moet volgen.