Samen voor minder restafval

Op 3 november 2020, over deze onderwerpen: Milieu, Huisvuil en afvalverwerking

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Inwoners betalen voor de hoeveelheid afval die ze
aanbieden. Ibogem start met de uitrol van het diftar systeem voor restafval op 1 januari
2021. Dit nieuw systeem wordt eerst ingevoerd in de gemeente Kruibeke. De gemeente
Zwijndrecht en Beveren zullen later volgen.
Restafval zal aangeboden moeten worden in een container. Deze heb je in drie formaten,
namelijk van 40 liter, 120 liter en 240 liter. Deze containers krijgen een chip en bij de lediging
wordt het gewicht van de container automatisch geregistreerd.
In plaats van een vaste prijs per zak te betalen, zal er betaald moeten worden per gewicht
dat wordt aangeboden. Dit houdt in dat wie beter sorteert en dus minder restafval aanbiedt
minder zal moeten betalen. Het principe “de vervuiler betaalt” wordt hier gevolgd.
Niettegenstaande de uitrol in Zwijndrecht en Beveren nu nog niet gebeurd, kunnen inwoners
die dit willen wel reeds met containers werken. Via een aanvraag op de website van Ibogem
kan u deze bestellen. De afvalophaling kan momenteel in Zwijndrecht en Beveren op beide
manieren gebeuren.
Met dit systeem zetten we een volgende stap in de strijd tegen zwerfvuil. We hebben een
duidelijke ambitie om dit te verminderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is